Kontaktpersoner

Behöver ni verkstadsservice?
Lugn, vi hjälper dig.

Anders Svensson

070-593 94 68

Verkstaden, bolagets ryggrad

Bolagets verkstadsavdelning är specialiserat på montage, påbyggnad, service samt underhåll av väg och entreprenadmaskiner/-fordon. Våra kunder är både lokala mindre bolag samt större regionala såsom NCC, Svevia, Mesta, Peab m.fl. Vi utför reparation av försäkringsskador på ovanstående utrustningar/fordon åt de mest framstående försäkringsbolagen däribland Länsförsäkringar, Trygg Hansa m.fl.

Lokalisering

Verkstad och kontor är strategiskt placerade i norra delen av Örebro, nära både E20 samt Riksväg 50. Vår verkstad är vår ryggrad, den stöder även vår försäljning d.v.s. vi anpassar, monterar och kalibrerar de produkter och den utrustning vi säljer.

Vi anser att en produkt bara är en produkt tills den blir kopplad till support, utbildning och reservdelar tillsammans med vår kompetens. Det är först då en produkt kan skapa ekonomi i en verksamhet, både i ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv. I många fall träffar vi på kunder med något udda utrustning/maskiner/fordon och vi kan då erbjuda kunden service enligt ovan i olika grader, funktioner och perspektiv.

Varumärken & tillbehör vi säljer

NCC asfalt referenscase

Våra specialtillverkade hydrauliska asfaltstunnor rymmer fyra ton. De har tredubblad kapacitet för potthålsbilarna. Hydrauliskt lock, tipp och spridarlucka. Finns för tre samt sju tons Iveco lastbilar.

Maskin System Safety Management (MSM)

Extra säkerhetsindikering på redskapslås/skopgrind

Produktinformation

Maskin System erbjuder nu en säkerhetshöjande funktion/indikering (ljud och ljus) signal så länge som något i skopa/verktygfästet sitter i ett olåst läge i redskapsfästet/skopgrind.

Systemet anpassas efter befintligt skoplås/redskapsfäste och förhöjer säkerheten genom extra tydlighet med ljud/ljus signal. Operatören måste således manuellt kvittera den extra ljud/ljus signalen inann han kan påbörja arbetet. Det extra momentet med ljud/ljus signals kvittering är en extra påminnelse om att kontrollera att redskapet/skopan sitter i ett säkert i låst läge i fästet. Kvitteringsknappen placeras på så sätt i hytt att tid för eftertanke och kontroll sker. Ljud och Ljus signalerna ger också en tydlig varning till yrkesarbetare i maskinen.

Teknisk beskrivning

Systemet består av kablage samt relä som håller kvar signalen dvs ljus och ljud signal intill dess separata kvittering på separat knapp. Kort sagt det räcker inte bara med att manöverknapp för skop/redskapslås återställs. En extra säkerhetshöjande kvittering på separat knapp måste ske.