Kontaktpersoner

Vet du inte vad du behöver för din verksamhet? Lugn, vi hjälper dig.

Patrik Larsson

070-277 69 75
E-post

MaskinSystem Safety Management (MSM)

EXTRA SÄKERHETSINDIKERING PÅ REDSKAPSLÅS/SKOPGRIND
MaskinSystem erbjuder nu en säkerhetshöjande funktion/indikering (ljud och ljus) signal så länge som något i skopa/verktygfästet sitter i ett olåst läge i redskapsfästet/skopgrind. Systemet anpassas efter befintligt skoplås/redskapsfäste och förhöjer säkerheten genom extra tydlighet med ljud/ljus signal. Operatören måste således manuellt kvittera den extra ljud/ljus signalen inann han kan påbörja arbetet.

Det extra momentet med ljud/ljus signals kvittering är en extra påminnelse om att kontrollera att redskapet/skopan sitter i ett säkert i låst läge i fästet. Kvitteringsknappen placeras på så sätt i hytt att tid för eftertanke och kontroll sker. Ljud och Ljus signalerna ger också en tydlig varning till yrkesarbetare i maskinen.

Teknisk beskrivning
skoplarm
Våra specialtillverkade hydrauliska asfaltstunnor rymmer fyra ton. De har tredubblad kapacitet för potthålsbilarna. Hydrauliskt lock, tipp och spridarlucka. Finns för tre samt sju tons Iveco lastbilar.