2019

Ny produkt! Skoplarm (MSM)

MaskinSystem Safety Management (MSM)

Extra säkerhetsindikering på redskapslås/skopgrind

Produktinformation

MaskinSystem erbjuder nu en säkerhetshöjande funktion/indikering (ljud och ljus) signal så länge som något i skopa/verktygfästet sitter i ett olåst läge i redskapsfästet/skopgrind.

Systemet anpassas efter befintligt skoplås/redskapsfäste och förhöjer säkerheten genom extra tydlighet med ljud/ljus signal. Operatören måste således manuellt kvittera den extra ljud/ljus signalen inann han kan påbörja arbetet. Det extra momentet med ljud/ljus signals kvittering är en extra påminnelse om att kontrollera att redskapet/skopan sitter i ett säkert i låst läge i fästet. Kvitteringsknappen placeras på så sätt i hytt att tid för eftertanke och kontroll sker. Ljud och Ljus signalerna ger också en tydlig varning till yrkesarbetare i maskinen.

Teknisk beskrivning

Systemet består av kablage samt relä som håller kvar signalen dvs ljus och ljud signal intill dess separata kvittering på separat knapp. Kort sagt det räcker inte bara med att manöverknapp för skop/redskapslås återställs. En extra säkerhetshöjande kvittering på separat knapp måste ske.