2022

Arbetsledarens bästa vän – MAKIN’ PerFormans!

MAKIN-PerFormans

Jobbar du som arbetsledare inom bygg eller anläggning?

Önskar du bättre kontroll över det dagliga arbetet?
Då är Makin’ PerFormans något för dig.

Att projekten går i fel riktning eller utförs med felaktiga mått kostar både pengar och energi. Detta verktyg kan hjälpa dig att praktiskt taget att eliminera felmarginal och ser till att du som arbetsledare alltid har komplett översyn över projektets framfart. Du ser vem som gör vad och exakt var olika enheter är placerade.

Du slipper göra extra uppföljningar och konstant dubbelkolla så projektet går i rätt riktning. Allt finns redan uppkopplat i din portabla Makin’ PerFormans!

Vad är det?

Makin’ PerFormans tillhandahåller ett handållet och lättanvänt kvalitetssäkringsverktyg med full integration och anslutning till alla enheter i arbetsflödet.

Vad kan jag göra?

Visualisering av alla loggpunkter från andra Makin’-lösningar (Makin’ Stakeout och Makin’ Excavator) sparar tid och kostnader och maximerar effektiviteten i projekt. Makin’ PerFormans är helt arbetsflödesintegrerad med Makin’ produktportfölj. Befintliga Makin’-kunder kan enkelt växla mellan Makin’ Excavator, Makin’ Stakeout och Makin’ PerFormans.

Hur kommer jag igång?

Kontakta oss på MaskinSystem för en kostnadsfri demo eller offert!

Öppna MAKIN’ PerFormans broschyren (PDF)