2022

Hur fungerar GNSS-mottagare?

GNSS-mottagare

GNSS-mottagare är designade för att öka din produktivitet på fält.

Oavsett vilken utmaning du ställs emot på fältet, så finns en Geomax GNSS-mottagare som kan hjälpa dig att lösa den.

Geomax GNSS mottagare erbjuder hög noggrannhet i kombination med enkel användning. På grund av både kunskap och erfarenhet från moderbolaget Hexagon har Geomax möjligheten att erbjuda toppmodern teknologi. När du köper en Geomax GNSS mottagare kan du vara säker på att den kommer leverera goda resultat över tid. Dessutom är du alltid uppbackad av våra globala servicepartners och vår kundservice, vilket säkerställer att du alltid ska få bästa möjliga hjälp och ha fungerande utrustning.

Vad är en GNSS-mottagare?

GNSS är en förkortning för Global Navigation Satellite Systems, vilket förklarar att det är en satellitmottagare. Mottagaren kopplas alltså mot satelliter för att bestämma en viss punkts kartposition. Det finns flera GNSS system, varav en av dem är det som mer välkända GPS-systemet som de flesta dagligen använder sig av via kartor och appar. Vid konstruktion av ny infrastruktur eller husgrunder ställs höga krav på precision vilket gör att måtten från utrustningen måste vara korrekt. Ett begrepp för tillvägagångsättet är satellitpositionering – vilket omfattar de metoder och tekniker som används för att bestämma en punkts läge genom triangulering mot flera satelliter. Då kan det krävas att vara uppkopplad mot flera olika GNSS-system för att få bästa möjliga precision.

Hur fungerar tekniken bakom?

Satelliter skickar ut kodade radiosignaler som uppfattas av mottagaren. Sedan genererar mottagaren omgående identiska signaler vid samma tidpunkt. Den uppmätta skillnaden mellan signalerna översätts sedan till en tidsskillnad som berättar hur lång tid det tog signalen att färdas från satellit till GNSS-mottagare. Då tid och hastighet (ljusets hastighet) är känt kan också sträckan mellan satellit och GNSS-mottagare räknas ut.

Globala referenssystemen

Genom de globala referenssystemen – GPS, Glonass, Galileo är samtliga GNSS-satelliters banor runt jorden kända. Detta gör att man kan mäta avståndet till flera satelliter samtidigt och som ett resultat av detta kan GNSS-mottagarens koordinater också bestämmas.

Swepos

För extra god noggrannhet i Sverige driver Lantmäteriet Swepos, vilket är ett svenskt nätverk av fasta “virtuella” referensstationer. Detta fungerar som ett navigationsstöd och gör mätningen för anslutna GNSS-mottagare avsevärt mer pålitlig.

Vilka använder GNSS-mottagare?

Alla som arbetar med professionell konstruktion eller lantmäteri har direkt eller indirekt att göra med GNSS utrustning. De vanligaste användningsområdena tillhör mark och anläggning, infrastruktur samt trafik och bygg. Branscher där precisa mått krävs helt enkelt!

Molnbaserat arbetssätt är framtiden

Att arbeta med en GNSS-mottagare innebär en trygghet för mättekniker. Den ger tillförlitliga resultat varje gång, oavsett vilket projekt. Du kan spara flera projekt i molnet samtidigt och dela data med kollegor och andra projektfunktioner med ett knapptryck.

X-PAD

I kombination med hårdvara, erbjuder Geomax en innovativ mjukvara: X-PAD.

Programvaran är designad för att knyta samman alla GNSS-produkter och göra vardagen för mättekniker lite smidigare. X-PAD är utvecklat tillsammans med Geomax kunder för att ge mättekniker en användbar och funktionsspäckad programvara.

Köp produkterna här

    Begär demo

    Vet du inte vad du behöver för din verksamhet? Lämna dina uppgifter så blir du kontaktad av mätkonsult för skräddarsydd rådgivning.